18 februari 2022

Verkiezingsprogramma SGP Wierden

Met dank aan de inspanningen van het bestuur kunnen we hierbij ons verkiezingsprogramma presenteren! 

Als thema is gekozen voor Geloofwaardige politiek. 

De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De SGP staat hiervoor, want het christelijk geloof is waardevol en biedt een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek.

Klik op de afbeelding op het verkiezingsprogramma te openen.

Verkiezingsprogramma